دسته مستند هواپیما

فروش انواع فیلم های مستند مرتبط با هواپیما


زیرشاخه :

یک جفت جت که بیش از ۳۵۰۰ هزار پند نیرو تولید می کند . آنها این هواپیما را سوپر کروز می نامند. راکتر می تواند برای زمانی طولانی با سرعت ما فوق صوت پرواز کند. اف ۲۲ می تواند حمله کند و در یک چشم به هم زدن بگریزد. راکتر نه تنها سریع است بلکه از دید رادارها مخفی است ، و آنها به آن سری می ...

قیمت : 5000 تومان
توضیحات کامل