ورزش پر تحرک تنیس ابتدا در بریتانیا رایج شد و سپس به سایر کشورهای انگلیسی زبان رفت ، این ورزش اکنون در همه کشورها بازی میشود ....

قیمت : 5000 تومان
توضیحات کامل